Ogłoszenia

Informacja o realizowanej strategi podatkowej Solid S.A. za rok podatkowy 1.01.2022 - 31.12.2022 publikowana na podstawie art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2020 poz. 1406, z późn. zm.)